Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO4. Linii directoare privind practicile și politicile pentru integrarea eLearning-ului în învățământul superior

IO4. Linii directoare privind practicile și politicile pentru integrarea eLearning-ului în învățământul superior

IO4 are în vedere implicarea factorilor cheie în elaborarea unui raport de politică bazat pe contextul actual de integrare a eLearning-ului la nivel universitar, având în vedere maximizarea oportunităților și facilitarea accesului la servicii educaționale. Principalul obiectiv al IO4 este acela de a oferi recomandări politice concrete pentru conducerea universităților, decidenții politici și factorii de decizie implicați la nivel national sau European în vederea promovării utilizării predării și învățării online la nivel universitar.

Principalul obiectiv al acestui rezultat este acela de a stabili o concordanță între recomandările practice și direcțiile politice, ținând cont de rezultatele obținute la nivelul proiectului și rapoartele de recomandări politice la nivel național. Pentru început, vor avea loc discuții cu părțile interesate și, ulterior, se va trece la consolidarea rezultatelor științifice obținute prin rezultatele proiectului, astfel încât ele să fie transpuse într-un mesaj relevant din punct de vedere politic privind eLearning-ul în formele sale variate/ la nivelul diferitelor domenii educaționale. Nu în ultimul rând, va fi adoptată o listă de verificare a pregătirii pentru eLearning, listă ce va sta la baza evaluării capacității instituțiilor de învățământ superior și a facultăților de a include practicile/ metodologiile/ strategiilor online la nivel curricular, oferind în același timp sprijin factorilor politici pentru dezvoltarea și adoptarea eLearning-ului la nivelul propriilor instituții.

Prin urmare, acest produs intelectual va fi operaționalizat astfel:

1. Discuții cu decidenții politici și părțile interesate

2. Recomandări de politici naționale – Cercetare de birou

3. Implementarea listei de verificare a pregătirii pentru eLearning la nivel universitar

4. Raport final de recomandări politice

5. Traducerea Raportului final de recomandări politice (versiune comprehensivă) și diseminare

INOVARE

Orientările politice reprezintă unul din instrumentele practice pentru decidenții politici necesare procesului decisional cu privire la integrarea eLearning-ului, factor-cheie pentru modernizarea instituțiilor de învățământ superior din Europa. Raportul va aborda probleme politice și practice esențiale privind eLearning-ul și este în deplină concordanță cu politicile europene și nevoile învățământului superior. De asemenea, va include și sfaturi practice pentru decidenții politici privind integrarea eLearning-ului la nivel universitar.

IMPACT

Utilizând sfaturile și ghidurile practice, instituțiile de învățământ superior vor fi capabile să îmbunătățească și să modernizeze curricula, integrând tehnologii de actualitate în activitatea de proiectare curriculară și la nivel de predare. Utilizarea cu success a ghidurilor dezvoltate în cadrul proiectului va permite furnizorilor educaționali din domeniu și personalului academic să dezvolte strategii și să adopte decizii privind digitalizarea, multiplicând astfel impactul proiectului. Acest lucru va asigura transferabilitatea și sustenabilitatea rezultatului.

TRANSFERABILITATE

Raportul va fi inițial dezvoltat, revizuit și pilotat la nivelul mediului educațional din țările partenere. Demonstrând adaptabilitatea practică a acestui raport și subliniând potențialul utilizării viitoare la nivelul țărilor partenere, impactul rezultatului poate fi extins dincolo de parteneriat și de țările membre ale consoțiului. Trebuie subliniat faptul că rezultatul abordează priorități cheie la nivel european (tranziția către predarea și învățarea online, digitalizare, agenda privind educația deschisă, planul de acțiune pentru educație digital) și va fi, în mod definitoriu, un punct de reper la nivelul politicilor viitoare.

P5 va fi instituția responsabilă de dezvoltarea produsului intelectual, iar partenerii vor contribui la realizarea și implementarea sa.

- Politici și orientări de practică pentru integrarea eLearning-ului în învățământul superior. Raport de recomandare a politicii