Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

DESPRE ONLINEHE

Un set de instrumente practice pentru integrarea eLearning în curricula învățământului superior [ONLINEHE]

 

Tipul proiectului: Proiect Erasmus+ KA2, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, KA226 – Parteneriate pentru pregătirea educației digitale

Nr. Ref..: 2020-1-RO01-KA226-HE-095434

Promotor/ Coordonator: Universitatea din Pitești, Romania

Durata: 01/05/2021 to 30/04/2023

Grant total proiect: 183680 Euro

Grant total Universitatea din Pitești: 36885 Euro

Coordonator general: Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

 

Rezumat:

Evoluția recentă a pandemiei COVID-19 care ne amenință modul de viață și viața profesională forțează organizațiile și guvernele să regândească modul în care ne întâlnim, lucrăm, predăm, învățăm și colaborăm. Un puternic impuls către educație online, învățare la distanță și constituirea unor echipe virtuale de lucru este evident la nivel global. Potrivit UNESCO (2020), la sfârșitul lunii martie 2020, peste 850 de milioane de studenți și tineri - aproximativ jumătate din populația studențească mondială - au trebuit să stea departe de școli și universități din cauza pandemiei COVID-19. Educația este nevoită să răspundă acestei provocări oferind cursuri la distanță. Până în prezent, în general, conținutul educațional a fost prezentat prin videoconferințe și sisteme de management online al învățării. Prin urmare, există o mare nevoie de a dezvolta experiențe mai captivante pentru studenți.

Deși nevoia de cursuri online a crescut, doar câteva universități au experimentat eLearning-ul ca metodă de predare sau au integrat cursurile online la nivelul curriculumului (Bezegová, 2017). Aceeași situație în țările partenere, România, Cipru, Grecia, Lituania, Spania și Serbia, unde eLearning-ul nu este utilizat pe scară largă la nivelul învățământului superior. Până în prezent, nu există nicio strategie comună cu privire la modul în care universitățile pot adopta eLearning-ul și îl pot integra în activitățile de predare-învățare curente.

Având în vedere că peste 90% dintre studenți au învățat exclusiv online în ultimele luni, nevoia de reformare a învățământului superior este mai mare ca niciodată (UNESCO, 2020). Raportul de implementare a Procesului de la Bologna, citat anterior, a confirmat că învățarea mixtă este un lucru obișnuit la nivel european. Tendința de îndreptare a învățământului superior către e-Learning și, în special, către învățarea mixtă, a apărut din anul 2014, când un sondaj EUA a evidențiat faptul că 91% dintre instituții ofereau, la momentul respectiv, oportunități de învățare mixtă (adică integrarea eLearning-ului în predarea convențională) și 82% au oferit cursuri online (Gaebel 2014; EUA 2019). În general, este acceptat faptul că aceste tendințe se vor schimba dramatic în următoarele luni, deoarece pandemia COVID-19 a plasat pe o pantă ascendentă adoptarea eLearning-ului la nivel global. În urma unei cercetări sistematice cu privire la utilizarea e-Learning-ului, au fost identificate mai multe nevoi la nivelul personalului universitar, generate de lipsa de înțelegere strategică a nevoii de e-Learning, lipsa abilităților de a proiecta și furniza învățare online și necesitatea pentru a îmbunătăți evaluarea educației oferite online.

OBIECTIVE

1. Să dezvolte capacitatea personalului didactic din învățământul superior, a responsabililor privind proiectarea curriculară de integrare a eLearning-ul în proiectarea și furnizarea de cursuri. (IO1, IO2, IO3)

2. Să dezvolte resurse inovatoare de calitate destinate învățământului superior pentru a sprijini adoptarea și integrarea eLearning-ului în procesul educațional (IO1, IO2, IO3)

3. Să crească gradul de conștientizare cu privire la necesitatea și importanța integrării e-Learninului în învățământul superior în strânsă cooperare cu toate părțile interesate implicate, inclusiv decidenții politici. (IO1-4)

4. Să asigure o ofertă educațională de calitate la nivelul învățământului superior, disponibilă pentru toți. (IO1-4)

GRUPURI ȚINTĂ

Proiectul se bazează pe cunoștințele existente dezvoltate de parteneri și își propune să sprijine instituțiile de învățământ superior să dezvolte politici și practici inovatoare pentru integrarea eLearning-ului în proiectarea și predarea cursurilor. Grupurile țintă principale pentru acest proiect includ:

- Facultăți și profesori din învățământul superior

- Factorii de decizie politică și echipele de conducere la nivel universitar

- responsabili privind proiectarea curriculară și tehnologică și personal de sprijin

- Studenți din învățământul superior (grup țintă indirect)

PRODUSE INTELECTUALE

Produsele intelectuale dezvoltate în cadrul proiectului sunt:

-IO1. Set de instrumente cu privire la adoptarea strategiei de e-Learning la nivelul învățământului superior

-IO2. Curs de formare

-IO3. Platformă de E-Learning platform și MOOC

-IO4 - Linii directoare privind practicile și politicile pentru integrarea eLearning-ului în învățământul superior

 

Website: www.onlinehe.eu

 

 


Previous page: ACASĂ
Next page: PARTENERI