Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO3. Platformă de E-Learning și MOOC

IO3. Platformă de E-Learning și MOOC

UPIT, alături de CARDET, vor coordona dezvoltarea acestui produs intelectual, în timp ce toți partenerii proiectului vor fi implicați în dezvoltarea conținutului și activităților care urmează a fi incluse pe platformă. Pe toată durata de dezvoltare a produsului intelectual, UPIT va aloca, punctual, sarcinile partenerilor și va monitoriza realizarea acestora, asigurând, în același timp, o bună comunicare la nivel de consorțiu. Înainte de finalizare, UPIT se va asigura de evaluarea tuturor livrabilelor de către partenerii asociați.

Dezvoltarea IO3 are următoarele etape:

1. Proiectarea și dezvoltarea MOOC pentru personalul universitar (profesori, conferențiari, lectori sau asistenți universitari).

2. Testarea și validarea cursului cu participanți.

3. Adoptarea eLearning-ului la nivelul cursurilor universitare.

4. Traducerea cursului (conținut selectat din cuprinsul MOOC).

UPIT va dezvolta ghidul de lucru, design-ul și va coordona dezvoltarea cursului online. Toți partenerii vor contribui la realizarea acestui produs intelectual prin dezvoltarea conținutului MOOC și diseminarea cursului astfel încât să ajungă la cât mai mulți potențiali utilizatori. Utilizatorii vor dezvolta și vor testa o secvență a unui curs online, ca parte a cerințelor de finalizare a MOOC, și vor evalua rezultatul final în cadrul unui curs universitar.

INOVARE

Aceasta este una dintre primele platforme MOOC cu accent pe sprijinirea participanților în vederea dezvoltării unei secțiuni de curs online, oferind sprijinul practic necesar. Mai precis, toți cei care vor accesa MOOC vor fi repartizați unui formator, colaborând în vederea oferirii sprijinului necesar și a feedback-ului cu privire la activitățile MOOC. Mai mult decât atât, MOOC va avea integrat un forum de discuții, forum ce va fi monitorizat de formatori. Acești formatori pot fi parte a consorțiului proiectului OnlineHE. 

Platforma MOOC va fi proiectată sub forma unui mediu bazat pe gamificare, cu scenarii și activități de învățare autentice. Caracteristicile social media care sunt acum estențiale în învățarea online (legătura directă între platformă și paginile de social media), vor fi, de asemenea, integrate. Formatul resurselor de învățare, format digital, realizat prin metoda gamificării, va sprijini învățarea la nivelul personalului universitar. Pltforma MOOC va pune accentual pe problemele și temele esențiale privind integrarea eLearning-ului la nivel universitar, fiind pe deplin aliniată nevoilor și politicilor europene. Nu în ultimul rând, aceasta va conține activități online care au ca scop dezvoltarea competențelor personalului universitar în vederea integrării eLearning-ului în procesul de predare.

IMPACT

Utilizând platforma MOOC, personalul universitar își va putea dezvolta și moderniza curricula, integrand tehnologii moderne de proiectare și predare a cursurilor. Utilizarea cu succes a MOOC va permite învățământului superior și personalului academic să dobândească abilități și competențe specifice, crescând impactul proiectului într-un mod semnificativ. Astfel, setul de instrumente dezvoltat la nivelul proiectului OnlineHE va continua să aibă un impact definitoriu și dincolo de perioada de implementare a proiectului.

TRANSFERABILITATE

Platforma MOOC va fi inițial dezvoltată, revizuită și pilotată în mediile educaționale din țările partenere. Astfel, se va demonstra adaptabilitate curriculei MOOC, evidențiând si potențialul de exploatare la nivelul țărileor partenere și dincolo de ele. Trebuie subliniat faptul că MOOC abordează priorități cheie la nivel european (tranziția către predarea și învățarea online, digitalizare, agenda privind educația deschisă, planul de acțiune pentru educație digital) și va fi, în mod definitoriu, un punct de reper la nivelul politicilor viitoare.

Conformitate:

Se va asigura respectarea confidențialității datelor cu character personal și, în acest sens, se va numi un responsabil de monitorizarea și asigurarea respectării GDPR. Platforma MOOC va fi și în concordanță cu Ghidul privind Accesibilitatea Conținutului Web (WCAG 2.1/ 2018) și ISO/IEC 40500. UPIT și CARDET vor evalua și pune în practică toate schimbările necesare în conformitate cu feedback-ul primit din partea utilizatorilor.

- Modulul 1- Stadiul actual - beneficii și provocări

- Modulul 2 - Metode și abordări de predare

- Modulul 3 - Proiectarea cursurilor și activităților - colecție de instrumente

- Modulul 4 - Elemente adecvate - îmbunătățirea predării și îmbunătățirea interactivității eLearning

- Modulul 5 - Cele mai bune practici

- Modulul 6 - Siguranța online