Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

L, T, T – ACTIVITATE DE FORMARE

L, T, T – ACTIVITATE DE FORMARE

 

ORGANIZAȚIE COORDONATOARE A ACTIVITĂȚII: CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET (E10208379, CY)

Va fi organizată o sesiune de formare de 5 zile, cu activități organizate în 2 secțiuni, combinând activitățile teoretice cu cele practice. Partea teoretică va oferi cursanților o privire de ansamblu complete cu privire la stadiul actual și practicile de eLearning, le va oferi cunoștințe teoretice extinse cu privire la metodologiile și cadrele existente (ADDIE, TPCK, etc.). În același timp, cursanții vor dobândi competențe de utilizare a instrumentelor existente, discutând și despre pedagogiile aplicate în domeniu.

În urma finalizării sesiunii teoretice, cursanții vor participa la sesiuni practice cu activități special proiectate în vederea dezvoltării unor sesiuni de cursuri online de calitate pentru învățământul universitar. Cursanții vor face parte din grupuri interdisciplinare și vor îndeplini sarcini în conformitate cu experiența și expertiza proprie. Prin activități bazate pe colaborare, vor analiza cele mai bune practici și aplicații incluse în Setul de instrumente OnlineHE – IO1 și, aplicând modelul ADDIE prezentat în timpul sesiunii teoretice, vor dezvolta propriile cursuri online.

La fiecare sesiune de formare vor participa câte 2 reprezentanți din fiecare țară parteneră. Ulterior, cursanții vor prelua rolul de formator și vor prezenta rezultatele proiectului unui număr de 20 de participanți. Partea practică a workshop-ului va fi realizată în termen de 2 luni de la sesiunea de formare.

Programul final al activității de formare va fi stabilit în perioada de implementare a proiectului, ținând cont de următorul cadru:

Sesiune teoretică:

- prezentarea sesiunii de formare (structură, obiective ale învățării);

- domeniul eLearning, starea de fapt și dezvoltarea domeniului;

- predare și învățare cu ajutorul eLearning: cele mai bune practici în domeniul învățământului superior;

- metode și abordări (modelul ADDIE).

Sesiune practică:

- discuții despre creșterea calității învățării și predării în învățământul superior;

- discuții despre integrarea bunelor practici din mediul online în cursurile universitare;

- analiza celor mai bune practice educaționale în mediul online existente la nivelul învățământului superior;

- stabilirea grupurilor interdisciplinare;

- grupuri de lucru interdisciplinare pentru proiectarea și dezvoltarea cursurilor de eLearning;

- evaluarea sesiunii de formare.

Sesiunea de formare va fi evaluată de către toți participanții; rezultatele vor fi prezentate, iar resursele revizuite în conformitate cu feedback-ul și recomandările primite. P2 va realiza raportul de evaluare și va evidenția direcțiile clare care trebuie urmate.

Rezultatele activității de formare vor fi atent analizate pe parcursul prezentărilor IO3 (personal didactic și studenți).