Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO1. Set de instrumente cu privire la adoptarea strategiei de e-Learning la nivelul învățământului superior

IO1. Set de instrumente cu privire la adoptarea strategiei de e-Learning la nivelul învățământului superior

Scopul acestui rezultat este de a dezvolta un set de instrumente care să îi ajute pe utilizatori să adopte o strategie de predare online în învățământul superior. În vederea realizării acestui acestui rezultat și produs intelectual, partenerii vor face o analiză a practicilor de e-Learning utilizate în prezent în activitatea de predare a diferitelor discipline la nivelul învățământui superior, vor dezvolta instrumente de sprijin pentru profesorii din învățământul superior și, de asemenea, se vor concentra pe colectarea celor mai bune practici în vederea identificării acelor abordări care s-au dovedit utile în conformitate cu literatura de specialitate. Prin urmare, IO1 include proiectarea și dezvoltarea unui set de instrumente care va acționa ca un instrument puternic pentru personalul didactic, educatori pentru adulți și cercetători și îi va sprijini să adopte o strategie privind utilizarea pe scară largă a eLearning-ului în detrimentul abordărilor educaționale tradiționale.

IO1 va consta în resurse, cercetare, material pedagogic, studii de caz, sfaturi practice și o colecție de activități OER care pot fi adaptate pentru a învăța cum să predați online la nivelul învățământului superior. Obiectivul acestui rezultat este dezvoltarea unui set de instrumente practic și inovator care se așteaptă să sprijine personalul didactic din învățământul superior pentru a dezvolta, proiecta și implementa cursuri e-Learning eficiente în scopuri didactice.

Setul de instrumente va conține următoarele secțiuni:

1. Cartografiere pedagogică: Toți partenerii vor realiza cercetări de birou cu privire la stadiul tehnicii învățării electronice la nivelul învățământului superior în țările partenere și la nivelul UE. Mai exact, această sarcină va arunca o lumină asupra modului în care este cel mai bine să faceți cartografiere pedagogică pentru a putea preda online la acel nivel. Vor fi evidențiate în special exemplele de bune practici.

2. Lista de verificare a pregătirii pentru predarea online în învățământul superior. Aceasta va fi o listă de verificare practică pe care utilizatorii o pot folosi, fiind adaptată pe baza instrumentului SELFIE, pentru a sprijini reflectarea la nivelul învățământului superior și pregătirea cu privire la ceea ce este necesar pentru a integra și implementa cursurile de eLearning.

3. Practici bazate pe dovezi și sfaturi practice: Toți partenerii vor organiza focus grupuri și vor aplica chestionare la nivel național, pe un eșantion format din experți în eLearning, cadre didactice din învățământul superior și decidenți politici. Participanții vor identifica bune practici, sfaturi și linii directoare pentru predarea online în învățământul superior. Un total de 36 de participanți vor fi implicați activ în focus grupuri, în timp ce un număr de 150 de chestionare vor fi aplicate în toate țările partenere.

4. Rapoarte naționale și raport transnațional: partenerii vor crea un raport național privind implementarea cursurilor de eLearning în învățământul superior la diferite discipline, în timp ce coordonatorul va crea un raport transnational care să rezume concluziile obținute la nivelul fiecărei țări partenere.

5. Crearea unui set de instrumente electronice pentru învățământul superior: Colecția de 30 de cele mai bune practici eLearning din UE, inclusiv activități și resurse de învățare OER, va oferi o listă adnotată de instrumente ce conțin recomandări practice pentru implementarea cursurilor eLearning în învățământul superior.

Rezultatele acestui produs intelectual vor fi colectate și raportate de către parteneri. UNIC și UPIT vor stabili cadrul pedagogic, vor compila rezultatele într-un raport transnațional, iar CARDET va proiecta și dezvolta setul de instrumente în format digital. Lista de verificare a pregătirii pentru predarea online și liniile directoare vor însoți setul de instrumente, astfel încât utilizatorii să știe cum să implementeze cele mai bune practici în predarea lor ținând cont în special de nevoile studenților lor. Anumite părți ale setului de instrumente vor fi selectate pentru a fi traduse în toate limbile partenere, asigurând diseminarea și aplicarea lui. P1 și P2 vor coordona această activitate, în timp ce toți partenerii vor fi implicați în dezvoltarea conținutului și activităților setului de instrumente.

INOVARE

Setul de instrumente abordează problemele și subiectele semnificative ale modului de adoptare a eLearning în învățământul superior și este pe deplin aliniat cu politicile UE și cu nevoile existente la nivelul învățământului superior. Elementul inovativ constă în însăși Lista de verificare a pregătirii pentru predarea online în învățământul superior, fiind un instrument ce nu a mai fost dezvoltat și utilizat anterior.

IMPACT

Folosind setul de instrumente, învățământul superior va putea să-și îmbunătățească și să-și modernizeze planurile de învățământ și să răspundă nevoilor educaționale actuale, în care învățarea online și furnizarea de cursuri online este o prioritate. Utilizarea cu succes a setului de instrumente va permite nu numai cadrelor didactice și specialiștilor din învățământul superior să dobândească cunoștințele, instrumentele și resursele necesare, ci și educatorilor și formatorilor de adulți, sporind astfel impactul proiectului.

TRANSFERABILITATE

Setul de instrumente va fi dezvoltat, revizuit și pilotat în medii educaționale din toate țările partenere. Cel puțin zece membri vor testa setul de instrumente și vor complete un chestionar cu privire la utilitatea acestuia, oferind feedback. Astfel, setul de instrumente evidențiază potențialul de aplicare și implementare în țările partenere, dar și în țările dincolo de parteneriatul inițial. Trebuie subliniat faptul că problema abordată de setul de instrumente va rămâne o prioritate în cuprinsul politicii UE pentru viitorul imediat.

- Set de instrumente pentru integrarea eLearning-ului în Învățământul Superior