Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

IO2. Curs de formare

IO2. Curs de formare

IO2 va oferi un program de formare grupului țintă format din: cadre didactice din învățământul superior, cercetători, practicieni, educatori pentru adulți, persoane însărcinate cu proiectarea curriculară și personal de sprijin la nivelul universității. Cursul de formare își propune să sprijine un grup de profesioniști din învățământul superior pentru a înțelege toate elementele de bază necesare pentru a putea proiecta, dezvolta și implementa în mod eficient cursuri eLearning inovatoare și interactive pentru studenți și adulți, recunoscând potențialul lor în sectorul învățământului superior. Prin acest curs, participanții vor avea ocazia, în mod particular, să se adapteze, să adopte și să integreze eLearning-ul în cursurile predate la nivelul învățământului superior, înainte de a fi folosite pe scară largă. Acest grup va deveni un grup de formatori care va asigura implementarea e-learning la nivelul învățământului superior. Prin urmare, modelul urmat reprezintă, practic, un un antrenament premergător implementării.

IHU va realiza ghidul pentru dezvoltarea programului, livrarea și implementarea sesiunilor de formare. Toți partenerii vor contribui în mod egal la dezvoltarea programului de formare și la evaluarea inter pares a materialului care urmează să fie dezvoltat.

Pachetul de formare va oferi grupului țintă cunoștințele și competențele corespunzătoare, urmând modelul ADDIE. Etapele ADDIE (analiză, proiectare, dezvoltare, implementare, evaluare) - reprezintă o orientare dinamică și flexibilă pentru crearea unor instrumente eficiente de formare online și suport pentru performanță. Maeștrii „formatori” vor fi instruiți cu privire la modul de utilizare a modelului ADDIE pentru a proiecta cursuri de eLearning și, prin urmare, vor putea sprijini integrarea experiențelor online semnificative pentru personalul din învățământul superior, practicienii, tehnologii și dezvoltatorii educaționali. Această parte va fi dezvoltată de toți partenerii.

Această sesiune de instruire mixtă de 5 zile constă dintr-o combinație de părți teoretice și practice. Participanții vor dobândi toate cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru înțelegerea stadiului tehnicii legate de modul de predare online, vor revizui instrumentele existente pentru eLearning în învățământul superior și au introdus metode și pedagogii adecvate pentru proiectarea și dezvoltarea cursurilor online, inclusiv proiectarea, dezvoltarea și evaluarea predării și învățării.

Sesiunile de instruire vor avea loc în timpul celei de-a doua întâlniri F2F, urmată de un LTTE de 3 zile. Cinci participanți din fiecare țară parteneră vor fi instruiți și apoi se vor întoarce în țările lor și vor oferi instruirea cel puțin 25 de participanți de la o universitate din țara lor. Rezultatul principal al acestei formări este de a împuternici participanții și de a prezenta modul în care pot adopta eLearning pentru orice cursuri de învățământ superior. Drept urmare, vor fi pregătiți 5 formatori din fiecare țară (în total 60) și apoi alți 20 pe țară vor fi instruiți de multiplicatori cu un total de 200 de cadre universitare.

Participanții vor fi introduși în etapele modelului ADDIE pentru a aplica această metodă în proiectarea cursurilor lor de eLearning. Toate cele 7 țări partenere vor proiecta sesiuni eLearning / practici de predare (scenarii) în cursuri de învățământ superior în diferite discipline, urmând liniile directoare ale partenerului principal. Livrabilele IO2 vor fi evaluate și recomandările practice pentru implementările HE vor fi evidențiate în procesul de raportare.

- Modulul 1 - Domeniul eLearning-ului, de ultimă generație: Cadrul teoretic eLearning / Pedagogii pentru proiectarea și dezvoltarea cursurilor online

- Modulul 2 - Proiectarea și dezvoltarea unui curs eLearning / model ADDIE pentru a proiecta cursuri eLearning

- Modulul 3 - Cele mai comune platforme și instrumente de eLearning

- Modulul 4 - Elemente adecvate - îmbunătățirea predării și îmbunătățirea interactivității eLearning

- Modulul 5 - Proiectați și dezvoltați activități pentru eLearning

- Modulul 6 - Analiză și Evaluare

- Modulul 7 - Evaluare și învățare electronică în Învățământul Superior