Languages: [EN] | [RO] | [LT] | [GR] | [ES] | [RS] 
Printati aceasta pagina

Reuniunea 4: M12 – Cipru

Reuniunea 4: M12 – Cipru

 

• IO2: Prezentarea versiunii finale

• IO3: Prezentarea rezultatelor preliminare și discuții amănunțite pe marginea sarcinilor rămase de efectuat

• IO4: Prezentări și discuții legate de realizarea IO4

• Planificarea implementării și pilotării RO, CY, GR, SP, RS și LT

• Propuneri pentru evenimentele de multiplicare din RO, CY, GR, SP, RS și LT

• Planificarea follow-up și sustenabilității rezultatelor proiectului în fiecare țară parneră

• Feedback cu privire la Raportul interimar de 12 luni (cu accent pe raportare și documente financiare)

• Alocarea de sarcini, responsabilități și termene pentru toate activitățile care trebuie realizate până la următoarea reuniune

• Stabilirea datei pentru următoarea reuniune de proiect

•  Implementarea LTTA la Nicosia, Cipru